אביזרים למגדלי אקרו

בורג אקרו עליון יחיד/כפול + אום ניתן לקבל במגוון אורכים לחוליות אקרו 60 מ"מ או 50 מ"מ.
בורג אקרו תחתון + אום ניתן לקבל במגוון אורכים לחוליות אקרו 60 מ"מ או 50 מ"מ.
חוליות אקרו כבד/קל 1.20 ס"מ. ניתן לקבל בגבהים 125 רוחב טון 16 מ'. לעומס 1.83 מ' ו-1.50מ' (בכפוף לתכנון קונסטרוקטור)
מחבר חוליות אקרו
מחבר חוליות אקרו מחבר בין חוליות אקרו. ניתן לקבל לאקרו כבד או קל
מספריים לאקרו 1.73
מספריים לאקרו 1.73 מרכז חור 1.73 מ'.
קלמרה 2/1.5 צול + בורג
קלמרה 2/1.5 צול + בורג לחיבור אלכסוני תמיכה למגדלי אקרו.